Svenska Kulturfonden prisbelönade Circus Helsinkis grundare och verksamhetsledare Martina Linder

Svenska Kulturfonden prisbelönade Circus Helsinkis grundare och verksamhetsledare Martina Linder!
Svenska Kulturfonden palkitsi Circus Helsingin perustajan ja toiminnanjohtajan Martina Linderin!

Martina Linder

Nylands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro

Martina Linder grundade cirkusskolan Circus Helsinki år 2001 och hon har sedan starten varit dess verksamhetsledare. Till sin utbildning är hon jurist, men hon övergav i ett tidigt skede juridiken för cirkuskonsten.

Martina Linder har framgångsrikt utvecklat Circus Helsinki till Finlands största institution för grundläggande konstundervisning i cirkuskonst. Skolan har idag över tusen elever – från spädbarn till fullvuxna. Cirkus Helsinki ger undervisning på finska, svenska, engelska och spanska och har utvecklat ett internationellt nätverk bland annat genom festivalen YlösAlas. Skolan erbjuder mångsidig undervisning i en kreativ och avslappnad miljö. Verksamheten är inte tävlingsinriktad utan jämlik, tillgänglig och socialt och miljömässigt ansvarsfull. Inom Circus Helsinki kan alla känna sig delaktiga och välkomna.

Åtta pris för modiga insatser inom kultur och utbildning – Svenska kulturfonden