Perustietoa Circus Helsingin toiminnasta

CIRCUS HELSINKI
Circus Helsinki on aatteellinen yhdistys, jonka toiminnanjohtaja Martina Linder perusti vuonna 2001. Vuonna 2021 Circus Helsinki täytti 20 vuotta. Se on kasvanut seitsemän oppilaan ryhmästä Suomen suurimmaksi sirkuskouluksi. Oppilaita on noin 1000. Koulun toimistossa työskentelee kaksi päätoimista työntekijää sekä kolme osa-aikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Tuntiopettajia on noin 40. Hallituksessa on viisi jäsentä. Koululla on 600 m²:n harjoitustilat ja 300 m²:n toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Helsingin Suvilahdessa.

TAVOITTEEMME
Tavoitteemme on luoda mahdollisimman hyvät puitteet sirkustaiteen harrastamiseksi. Kannustava ilmapiiri, sirkukseen soveltuva harjoitustila ja laadukas opetus ovat tämän tavoitteen peruspilareita. Lisäksi tavoitteemme on, että sirkustaide tavoittaa mahdollisimman monia esitysten muodossa. Esityskäyttöön soveltuva tila ja aktiivinen sirkustaiteilijoiden ja nuorten sirkusharrastajien verkosto tekevät tämän mahdolliseksi.

TOIMINNAN RAHOITUS
Koulu kuuluu valtiontuen piiriin. Koulun menoista 27 prosenttia rahoitetaan valtiolta ja kunnalta saaduilla tuilla. Lukukausimaksut kattavat 46 prosenttia ja loput saadaan mm. leiri-, esitys- ja vuokratuotoista.