Perustietoa Circus Helsingin toiminnasta

CIRCUS HELSINKI
Circus Helsinki on aatteellinen yhdistys, jonka toiminnanjohtaja Martina Linder perusti vuonna 2001. Vuonna 2016 Circus Helsinki täytti 15 vuotta. Se on kasvanut seitsemän oppilaan ryhmästä Suomen suurimmaksi sirkuskouluksi. Oppilaita on 970 (vuonna 2017). Koulun toimistossa työskentelee neljä päätoimista työntekijää sekä yksi osa-aikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä. Tuntiopettajia on 28. Hallituksessa on kuusi jäsentä. Koululla on 700 m2:n harjoitustilat ja 300 m2:n toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Helsingin Suvilahdessa.

TAVOITTEEMME
Tavoitteemme on luoda mahdollisimman hyvät puitteet sirkustaiteen harrastamiseksi. Kannustava ilmapiiri, sirkukseen soveltuva harjoitustila ja laadukas opetus ovat tämän tavoitteen peruspilareita. Lisäksi tavoitteemme on, että sirkustaide tavoittaa mahdollisimman monia esitysten muodossa. Esityskäyttöön soveltuva tila ja aktiivinen sirkustaiteilijoiden ja nuorten sirkusharrastajien verkosto tekevät tämän mahdolliseksi.

TOIMINNAN RAHOITUS
Koulu kuuluu valtiontuen piiriin. Koulun menoista 27 prosenttia rahoitetaan valtiolta ja kunnalta saaduilla tuilla. Lukukausimaksut kattavat 46 prosenttia ja loput saadaan mm. leiri-, esitys- ja vuokratuotoista.