Tunti- ja tasokuvaukset 2023-24

Tasotaulukosta näet tarkemman listauksen kullekin tasolle vaadittavista taidoista.

Vauva-vanhempi-ryhmät, taapero-vanhempi-ryhmät ja perheryhmät

Vauva-vanhempi 9–18 kk
Vauva-vanhempi-sirkusharjoituksissa tehdään vauvan tuntoaistia, käsi-silmä-koordinaatiota ja tasapainoa kehittäviä harjoitteita sirkusympäristössä, turvallisessa ja leikkisässä tunnelmassa. Harjoitukset sisältävät elementtejä eri sirkuslajeista (esim. jongleeraus, pariakrobatia ja trampoliini), musiikkia ja ilmaisullisia harjoituksia. Tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari on yksi vanhempi ja yksi vauva.

Taapero-vanhempi 1–2 v. ja 2–3 v.
Taapero-vanhempi-tunneilla tutustutaan leikin kautta eri sirkuslajeihin, kuten akrobatiaan, trampoliiniin, jongleeraukseen ja tasapainoiluun. Harjoituksissa käytetään myös mm. teatteria, pantomiimia ja musiikkia. Turvallisen ympäristön luominen ja vanhemman ja taaperon vuorovaikutuksen vahvistaminen ohjattujen leikkien kautta on keskeistä. Harjoituksista saa inspiraatiota myös kotona touhuiluun taaperon kanssa! Tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari on yksi vanhempi ja yksi taapero.

Perheryhmät 3–4 v., 4–5 v., 5–6 v. ja 6–10 v.
Perheryhmien tunnit koostuvat leikkisistä harjoituksista, joiden avulla opetellaan yhdessä ja erikseen monipuolisesti eri sirkuslajeja. Samalla lapsen motoriset perustaidot kehittyvät monipuolisesti. Harjoitukset voivat sisältää myös musiikkia, pantomiimia ja teatteria. Tutuksi tulevat niin akrobatia, pariakrobatia, jongleeraus, ilma-akrobatia, trampoliini kuin tasapainoilulajitkin. Tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari on yksi vanhempi ja yksi lapsi.

Lasten ja nuorten ryhmät

Eskari-ykköset
Eskari-ykkösten tunnit painottuvat sirkusharjoitteisiin ja leikkeihin, joiden avulla lasten motoriset taidot, kuten tasapaino, liikkuminen ja välineiden käsittely kehittyvät monipuolisesti. Tunneilla harjoitellaan esimerkiksi kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa sekä tutustutaan sirkuslajeihin, kuten ilma-akrobatiaan, jongleeraukseen, pariakrobatiaan ja nuorallakävelyyn. Kevätkaudella ryhmät tekevät myös oman sirkusesityksen kevätjuhliin.

Perustason ryhmät eskari- 2. lk., 2.–3. lk., 4.–6. lk., 7. lk. – 2. aste
Perustason tunneilla tutustutaan eri sirkuslajeihin. Tutuiksi tulevat mm. akrobatian, ilma-akrobatian, jongleerauksen, trampoliinin, pariakrobatian ja nuorallakävelyn perusteet. Akrobatiaharjoitukset sisältävät mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa. Myös kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Lisäksi tunneilla tehdään ilmaisu- ja esiintymisharjoituksia. Lasten- ja nuortenryhmät tekevät vuosittain kevätjuhlaesityksen, jossa oppilaat pääsevät näyttämään pienen palan vuoden aikana oppimistaan sirkustaidoista. Kaksi kertaa viikossa harjoittelevissa ryhmissä edetään nopeammin pidemmän treeniajan ansiosta ja oppilaat pääsevät harjoittelemaan enemmän omia lajeja ja esiintymistä.

Keskitason ryhmät 2.–3. lk. ja 4.–6. lk.
Keskitason tunneilla syvennetään sirkuslajien osaamista oppilaiden omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Lattia-akrobatiaosuudet sisältävät mm. arabialaisen, puolivoltin, siltakaadon, käsinseisontakuperkeikan ja perhosen harjoittelua. Myös kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Oppilaat harjoittelevat myös ilmaisua ja esiintymistä, ja kevätkaudella ryhmä tekee valitsemassaan lajissa oman esityksen kevätjuhliin. Kaksi kertaa viikossa harjoittelevissa ryhmissä edetään nopeammin pidemmän treeniajan ansiosta ja oppilaat pääsevät harjoittelemaan enemmän omia lajeja ja esiintymistä.

Jatkotason ryhmät 4.–6. lk. ja keskitason ryhmät 7. lk. – 2. aste
Oppilailla on usean vuoden kokemus sirkusharjoittelusta tai jostain muusta akrobaattisesta lajista. Sirkuslajien osaamista syvennetään oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja oppilaat pääsevät valitsemaan oman lajinsa. Lattia-akrobatiaosuudet sisältävät mm. puolivoltin, flikin sekä eteen- ja taaksevolttien harjoittelua. Myös kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Oppilaat harjoittelevat myös ilmaisua ja esiintymistä, ja kevätkaudella ryhmä tekee valitsemassaan lajissa oman esityksen kevätjuhliin. Kaksi kertaa viikossa harjoittelevissa ryhmissä edetään nopeammin pidemmän treeniajan ansiosta ja oppilaat pääsevät harjoittelemaan enemmän omia lajeja ja esiintymistä.

Jatkotason ryhmät 7. lk. – 2. aste
Nuorten jatkotason oppilailla on usean vuoden kokemus sirkusharjoittelusta tai jostain muusta akrobaattisesta lajista. Sirkuslajien osaamista syvennetään oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Lattia-akrobatiaosuudet sisältävät mm. voltteja, flikkejä, perhosia, etuperhosia sekä usean liikkeen dynaamisia yhdistelmiä, kuten arabi-flikki, arabi-voltti, puolivoltti-voltti ja kärrynpyörä-flikki. Oppilaat harjoittelevat myös ilmaisua ja esiintymistä, ja kevätkaudella oppilaat tekevät joko pienryhmissä tai kaikki yhdessä valitsemassaan lajissa esityksen kevätjuhliin. Kaksi kertaa viikossa harjoittelevissa ryhmissä edetään nopeammin pidemmän treeniajan ansiosta ja oppilaat pääsevät harjoittelemaan enemmän omia lajeja ja esiintymistä.

Volttisirkus 4.–9. lk.
Volttisirkustunnilla keskitytään vauhdikkaaseen akrobatiaan, tasapainolajeihin ja jongleeraukseen. Akrobatiassa pääroolissa ovat voimaa ja räjähtävyyttä vaativat temput, kuten erilaiset voltit trampoliineilla, ilmavolttiradalla ja vipulaudalla. Sirkuslajeista harjoitellaan mm. yksipyöräisellä ajoa, rolabolaa, tasapainotikkaita, diaboloa ja jongleerausta palloilla, renkailla ja keiloilla.

Trampoliini 4.–9. lk.
Trampoliinitunneilla käytössä on kaksi kilpatrampoliinia ja alastulomonttu. Perustason tunneilla opeteltavia liikkeitä ovat esimerkiksi istumaan, selälle ja mahalle hypyt, kierrehypyt, haarataitto sekä lentokuperkeikka ja voltti monttuun. Perustason tunneille osallistuakseen ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta akrobaattisista lajeista. Keskitason trampoliinitunneilla tehdään jo haastavampia trampoliinihyppyjä, kuten eteen- ja taaksevoltteja eri asennoissa (kerä/taitto/suora), flying ja kierteet selällä. Keskitason tunnille osallistuakseen olisi hyvä osata ainakin korkeat perushypyt, hypyt istumaan, selälle ja mahalle sekä eteenvoltti monttuun.

 

Kieliryhmät

Circo en Español, 4–6 años, Grupo de Familias
Clases en español para niños de 4 a 6 años. Practicaremos habilidades básicas de locomoción y figuras básicas de gimnasia (rueda, volteretas, parada de manos, etc.) Además, malabarismo, trampolín entre otros en un ambiente lúdico y de mucha entretención. Clase diseñada para el entrenamiento de una pareja de un niño y un adulto.

Circo en Español, preescolar-1. clase
Clases en español para niños de 6 a 7 años. Practicaremos habilidades básicas de locomoción y figuras básicas de gimnasia (rueda, volteretas, parada de manos, etc.) Además, malabarismo, entre otros en un ambiente lúdico y de mucha entretención.

Cirkus på svenska, 2.–6. kl.
På svenska gruppens cirkuslektioner övas många cirkusgrenar så som akrobatik, luftakrobatik, jonglering, parakrobatik, trampolin och balansövningar. I akrobatik övas bland annat kullerbyttor, hjulningar och handstående. Eleverna har också olika kreativitets- och scenkonstövningar och på skolans vårfest uppträder eleverna med en egen föreställning.

Circus in English, preschool-1. gr., 2.-3. gr.
Students become familiar with e.g. the basics of acrobatics, aerial acrobatics, juggling, partner acrobatics, and tightwire walking. During the floor acrobatics sections, the students practice e.g. rolls, cartwheels, and headstands.  In addition, the classes include games and performance exercises. Strength and mobility exercises are also an important part of the training. At the end of the year, the students show a small part of the circus skills they have learned during that year by performing at the annual Spring festival. No previous experience of circus or acrobatics is required.

Цирковая группа для детей (8-12 лет), прибывших с Украины.
В программе курса – акробатика, жонглирование и балансирование. Попутно мы вместе играем в разные цирковые игры и готовимся к не большим выступлениям…. Курс начальный, поэтому  наличие какого-либо циркового опыта не обязательно. Языки обучения  – русский, финский и английский.

 

Erityisopetus

Eskari-ykköset, 2.-3. lk.
Erityisopetusryhmät on suunnattu lapsille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita (esim. keskittymisen pulmia). Ryhmissä harjoitellaan samoja sirkustaitoja kuin muissakin lasten perustason ryhmissä (akrobatia, jongleeraus, tasapainoilu, esiintyminen ja ilmaisu), mutta ryhmissä on vain neljä oppilasta yhtä opettajaa kohden. Opetuksen tahti ja menetelmät ottavat huomioon erilaiset tuen tarpeet. Ryhmien opetuksessa pilkotaan ohjeistusta pienempiin osiin, käytetään kuvallisia viestinnän tukia, tehdään opetus oppijoille hyvin ennakoitavaksi ja tarjotaan oppijoille vahvistavaa positiivista palautetta.  Aiempaa kokemusta sirkuksesta tai akrobatiasta ei tarvita.

 

Aikuisten ryhmät (yli 15-vuotiaille)

Akro ja sirkus (perustaso, keskitaso, jatkotaso)
Tunneilla harjoitellaan akrobatiaa permannolla, airtrackillä ja trampoliinilla sekä sirkuslajeja kuten jongleerausta, ilma-akrobatiaa, nuorallatanssia, pariakrobatiaa ja pyramideja ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Myös kehonhuolto- ja voimaharjoittelu on tärkeä osa tuntia. Tasomäärittely on suuntaa antava ja opettajat mukauttavat ryhmän harjoitteiden vaikeustason ryhmän oppilaiden keskimääräisen tason mukaan sekä antavat tarpeen mukaan liikkeistä helpompia tai vaikeampia harjoitteita.

Perustason tunneilla ei vaadita aikaisempaa kokemusta sirkuksesta. Tunneilla harjoitellaan mm. kuperkeikkoja, päällä- ja käsinseisontaa, kärrynpyöriä, arabialaista, päähyppyä ja volttia trampoliinilta alastulomonttuun sekä eri sirkuslajien perusteita. Perustasolla harjoitellaan yleensä parin vuoden ajan ennen siirtymistä keskitasolle. Siten perustason tunneilla on niin vasta-alkajia kuin jo sirkusta vuoden tai kaksi treenanneita. Keskitason tunneilla harjoitellaan mm. puolivolttia, flikkiä, voltteja trampoliinilla, perhosta ja erilaisia liikeyhdistelmiä. Lisäksi tunneilla syvennetään osaamista eri sirkuslajeissa oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti. Jatkotason oppilailla on useamman vuoden harrastustausta sirkuksen parissa. Tunneilla harjoitellaan mm. voltteja ja haastavampia useamman liikkeen sarjoja (esim. arabi-flikki, arabi-voltti ja puolivoltti-voltti). Lisäksi tunneilla syvennetään osaamista eri sirkuslajeissa oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti.

Tanssiakrobatia (perustaso, keski-jatkotaso)
Tanssiakrobatian tunneilla harjoitellaan tanssiakrobatialle tyypillistä lattia-akrobatiaa, pehmeyttä lattialla, liikkeen erilaisia laatuja, liikeyhdistelmiä. Tunneilla lämmitellään kunnolla ja tehdään tunnin teemaan liittyviä harjoituksia. Yhdessä opetellaan turvallinen tekniikka tehdä vaikeampiakin liikkeitä, mutta pääasiassa löydät oman tapasi liikkua eikä liikkeiden tekemiseen ole välttämättä oikeaa tai väärää tapaa. Käymme myös välillä ihmettelemässä käsilläseisontaa, teemme aktiivisia liikkuvuusharjoituksia ja erilaisia koordinaatiota ja luovuutta haastavia tehtäviä ja leikkejä. Joka tunnin loppuun on pieni kombinaatio/koreografia joka sisältää siihen asti opittuja liikkeitä. Perustasolla ei vaadita aiempaa kokemusta lattia-akrobatiasta tai tanssista, mutta toki saa olla. Kiinnostus lajiin riittää. Keskitasolla olisi tulisi osata lattiatekniikoiden perusteita (esim. nykytanssitausta) ja perusakrobatialiikkeet hallitusti, kuten kärrynpyörät, kuperkeikat ja käsilläkäynnit. Tuntia helpotetaan tai vaikeutetaan tarpeen mukaan.

Akrobatia ja ilma-akrobatia (perustaso, keskitaso)
Tunneilla harjoitellaan kankaalla, köydellä, trapetsilla ja rengastrapetsilla staattisia ja dynaamisia liikkeitä sekä näiden yhdistelmiä. Lisäksi tunneilla harjoitellaan lattia-akrobatiaa sekä vaihtelevasti eri sirkuslajeja ryhmän kiinnostuksen mukaisesti. Myös kehonhuolto- ja voimaharjoittelu on tärkeä osa tuntia. Perustason tunneilla ei vaadita aiempaa kokemusta lattia-akrobatiasta tai ilma-akrobatiasta. Keskitason tunneilla olisi hyvä osata lattia-akrobatian perusteet: kuperkeikat eteen ja taakse, käsilläseisontakuperkeikka ja kärrynpyörät. Ilma-akrobatiasta tulisi hallita jo kankaalla ja köydellä sujuvasti kiipeäminen, sekä staattiset perustemput kuten ”sammakko”, ”sakset” ja nilkkasolmu sekä trapetsilla polvitaipeista roikkuminen, istumaan nousu sujuvasti ja perusliikkeet kuten ”tähti”, ”enkeli” ja ”linnunpesä”. Lisäksi oppilaan tulisi pystyä tekemään ilmalajeissa muutaman liikkeen sarjoja.

llma-akrobatia: köysi ja kangas (keskitaso, keski-jatkotaso, jatkotaso)
Köyden ja kankaan tunneilla tehdään staattisia ja dynaamisia harjoitteita, swingejä ja pudotuksia sekä yhdistellään niitä. Keskitason tunnilla tulisi osata sujuvasti peruskiipeämiset sekä staattisista asennoista ainakin ”sammakko” ja ”sakset”. Jatkotasolla tehtävät harjoitteet ja sarjat vaativat hyvän perustekniikan ja pitkän harrastustaustan. Opetus tapahtuu pääosin köydellä, mutta liikkeitä on mahdollista halutessaan harjoitella myös kankaalla.

Käsinseisonta (perustaso, keskitaso, jatkotaso)
Käsinseisontatunneilla harjoitellaan erilaisia käsinseisonta-asentoja, nousuja käsinseisontaan ja käsinseisonnassa pysymistä sekä tehdään käsinseisontaa kehittäviä tekniikka-, voima- ja liikkuvuusharjoituksia. Perustason tunneilla ei vaadita aiempaa harrastuneisuutta akrobaattisesta lajista, mutta kehonhallinnan aiemmasta harjoittelusta on hyötyä. Tunneilla harjoitellaan mm. päälläseisontaa, käsinseisontaa tuettuna ja erilaisia ylösnousuja käsinseisontaan. Keskitason tunnilla oppilaan tulee hallita päälläseisonta, käsinseisontakuperkeikka, muutama askel käsin kävelyä ja käsinseisonta kepeillä avustettuna. Tunneilla harjoitellaan mm. erilaisia käsinseisonta-asentoja ja käsinseisontaa kepeillä. Jatkotason tunnilla olisi hyvä osata seistä käsillä ilman tukea noin viiden sekunnin ajan ja nousta ilman apua käsinseisontakepeille. Jatkotason tunneilla syvennetään käsinseisontatekniikkaa ja tutustutaan myös yhden käden käsinseisontaan.

Sirkuslajit (perustaso)
Sirkuslajien tunnilla pääset harjoittelemaan sirkuksen eri lajeja, kuten tasapainopallolla kävelyä, nuorallatanssia, puujaloilla tasapainoilua ja yksipyöräisellä ajoa sekä jongleerausta useilla eri välineillä. Tällä tunnilla ei tehdä akrobatiaa, joten liikunnallista taustaa ei tunnilla tarvita. Tunti kehittää tasapainoa, koordinaatiota ja kehonhallintaa mukavien aktiviteettien kautta riemukkaassa seurassa.

Pariakrobatia (avoin taso)
Pariakrobatiatunneilla harjoitellaan erilaisia staattisia ja dynaamisia pariakrobatialiikkeitä: vaakoja, pyörityksiä, heittoja ja nostoja. Harjoituksissa käydään läpi myös pariakrobatian kannalta tärkeitä yksilö- ja voimaharjoituksia. Pariakrobatiatunneilla on avoin taso, ja opettajat antavat eri tasoisia harjoitteita oppilaiden tason mukaisesti. Tunneille osallistuakseen oppilaiden tulee hallita hartioilla seisominen, eri asentoja lentokoneessa sekä perusakrobatialiikkeet. Lentäjien on hyvä hallita käsinseisonta. Tunneilla harjoitellaan erilaisia staattisia ja dynaamisia pariakrobatialiikkeitä, kuten ”foot to hand” ja ”hand to hand” -liikkeitä ja sekä koreografisia liikesarjoja.

Pariakrobatiatunneille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti oman parin kanssa, mutta jos tulet ryhmään ilman paria, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä toimistoon info@circushelsinki.fi.

Seniorisirkus
Seniorisirkuksessa pääset kokeilemaan eri sirkuslajeja, kuten jongleerausta, vanteita ja tasapainoilua turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Halutessaan oppilaat voivat haastaa itseään myös trampoliinin, nuorallakävelyn tai trapetsin parissa! Myös kehonhuolto- ja voimaharjoittelu ovat tärkeä osa tuntia. Liikunnallisten harjoitteiden lisäksi tunneilla kokeillaan ilmaisua ja esiintymistä mm. mimiikan keinoin. Keskiössä on jokaisen oman kehon kuuntelu ja uusien taitojen opettelu hauskanpitoa unohtamatta. Aikaisempaa kokemusta sirkuksesta, akrobatiasta tai muusta vastaavasta lajista ei tarvita, vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan.

Aamuakrobatia
Aamuakrobatia on avoimen tason tunti. Tunnin sisältöön kuuluu alkulämmittely, voima- ja liikkuvuusharjoituksia sekä lattia-akrobatialiikkeiden harjoittelua. Harjoituksia helpotetaan ja vaikeutetaan tarpeen mukaan. Aamuakrobatiaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Osallistuminen tapahtuu kertamaksulla tai sarjakortilla. Aamuakrobatia toimii myös aikuisten poissaolojen korvauskertana.

Intensiiviryhmät
Circus Helsingillä on neljä intensiiviryhmää, jotka ovat jatkotason ryhmiä. Ryhmien opetus koostuu tavoitteellisesta sirkusharjoittelusta sekä esiintymisestä. Ryhmiin haetaan vuosittain uusia oppilaita pääsykokeilla. Seuraavan kerran oppilaita valitaan keväällä 2023. Tästä löydät lisätietoa intensiiviryhmistä.

Circus Helsinki pidättää oikeuden muutoksiin.