Circus Helsinki på svenska

Om ni vill ha mer information kan ni ringa Martina Linder: +358400 881204, som ger information på svenska.

CIRCUS HELSINKI

Circus Helsinki grundades år 2001 och bestod då av en grupp med sju elever. Idag är Circus Helsinki Finlands största cirkusskola med över 1000 elever (år 2018). På skolans administrativa sida arbetar tre heltidsanställda och två deltidsanställda. Circus Helsinki har nästan 40 timlärare och styrelsen består av fem medlemmar. Skolan är inhyst i rymliga utrymmen i Södervik i Helsingfors. Vi disponerar över sammanlagt 1000 m2, varav 700m2 är träningsutrymmen och 300 m2 är kontor samt sociala utrymmen och förrådsutrymmen.

SKOLANS MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för utövande av cirkuskonst. Grundpelarna i vår filosofi är en uppmuntrande och positiv stämning, för cirkuskonst lämpade träningsutrymmen och högklassig undervisning. Vår målsättning är också att via cirkusföreställningar nå en bred publik. Ett aktivt nätverk av cirkusartister och unga cirkusamatörer, i kombination med utrymmen som är väl lämpade för föreställningar ger oss goda möjligheter till det.

UNDERVISNINGEN

Circus Helsinki ger grundundervisning i cirkuskonst och åtnjuter understöd av staten. Vi erbjuder undervisning i golvakrobatik, parakrobatik, handstående, trampolinhopp, kinesisk påle, luftakrobatik och jonglering. Skolan ger undervisning varje dag från morgon till kväll förutom ett kort avbrott under sommaren. Dessutom ordnar vi olika läger och intensivkurser då vi även erbjuder undervisning i ämnen som inte finns på vår vanliga läseordning, t.ex balansgång på lina och clownkonst.
Vi välkomnar elever i alla åldrar, men vår verksamhet riktar sig främst till barn och unga i skolåldern samt till unga vuxna. Undervisningsspråken är finska, svenska, engelska och spanska. Skolan har också en egen showgrupp som tränar mera intensivt än de övriga eleverna. Erfarenhet av att uppträda inför publik är en berikande del av undervisningen för den här gruppen.

VÅRA FÖRESTÄLLNINGAR

Circus Helsinkis showgrupp presenterar varje år en helkvällsföreställning. Föreställningen ges i skolans egna utrymmen och brukar också beställas till andra utrymmen samt vanligtvis även till olika internationella cirkusfestivaler. I genomsnitt uppträder Circus Helsinkis showgrupp ca 60 gånger per år i olika sammanhang. Gruppen har fått pris på flera festivaler både i Finland och utomlands. År 2005 – 2007 och på nytt år 2009 – 2010, utnämnde undervisningsministeriet Circus Helsinki till Ung Kulturambassadör.
Vi ordnar ca fem Open Stage-kvällar per år. Open Stage- kvällarna hålls också i våra egna utrymmen och under de här kvällarna uppträder både amatörer och professionella cirkusartister. Nu och då erbjuder vi också gästspel av utländska artister. 5 – 10 gånger per år ordnar vi privata tillställningar med cirkustema. De elever som deltar i vår grundundervisning i cirkuskonst uppträder varje vår för föräldrar och bekanta i samband med vårfesterna i maj.

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

27% av skolans utgifter finansieras genom statliga och kommunala understöd. Terminsavgifterna täcker 46% av utgifterna och resten finansieras via olika former av verksamhet såsom lägeravgifter och intäkter från föreställningar samt av hyresintäkter .

ANNAN ANVÄNDNING AV UTRYMMENA

Dagtid fungerar våra utrymmen i första hand som träningslokal för professionella cirkusartister. Vi undervisar också grupper som kommer på besök ( t.ex. skolklasser, cheerleaders, dansgrupper, grupper från olika företag samt fotbollsspelare).
Dessutom samarbetar Circus Helsinki med bl.a. Parkour-Akatemia, Helsingfors stads idrottsväsen, den spansktalande Cirko Criollo och med ungdoms-cirkusgruppen Upsala från St. Petersburg.