Yleistä tietoa opetuksesta

Circus Helsinki tarjoaa opetusta kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille liikkujille. Alle 18-vuotiaille oppilaille tarjotaan sirkustaiteen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Alle 3-vuotiaat voivat harjoitella vanhemman kanssa vauva-vanhempi -tunneilla tai lapsi-vanhempi -tunneilla. Aikuisille on tarjolla opetusta aloittelijoista edistyneisiin harrastajiin.

Oppilaat pääsääntöisesti aloittavat perustason ryhmistä ja siirtyvät sieltä keski- ja jatkotason ryhmiin. Tunnit painottuvat lattia-akrobatiaan ja tunneilla tutustutaan myös muihin sirkuslajeihin. Lisäksi 12-vuotiaista alkaen tarjotaan tunteja, joissa keskitytään seuraaviin lajeihin: pariakrobatia, käsinseisonta, trampoliinihypyt ja ilma-akrobatia. Lisäksi järjestetään leirejä ja intensiivikursseja. Circus Helsingillä on myös intensiiviryhmiä oppilaille, jotka haluavat harjoitella tavoitteellisesti useamman kerran viikossa.

Opetukseen ilmoittaudutaan ryhmittäin. Kukin ryhmä harjoittelee kerran viikossa lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Halutessaan oppilaat voivat ilmoittautua useampaan ryhmään. Yleensä oppilaat harjoittelevat 1–4 ryhmässä.

Circus Helsingin opettajat ovat oman lajinsa parhaimmistoa. Harjoittelu Circus Helsingillä on asianmukaista ja turvallista. Sirkusharjoittelu vaatii oppilaalta kärsivällisyyttä ja tunneilla odotetaan hyvää käytöstä ja opettajan ohjeiden noudattamista. Opetuskielet ovat ryhmästä riippuen suomi, ruotsi, englanti ja espanja.

Kuvia Circus Helsingin opetuksesta

Infoa uusille oppilaille

 

Poissaolot ja korvaaminen:
Jos koululais- tai nuortenryhmien oppilas (7–18-vuotiaat) on poissa sairauden tms. syyn vuoksi, hän voi korvata poissaolon toisen ryhmän tunnilla tai sunnuntain avoimissa harjoituksissa. Korvaustunneista ja pidemmistä poissaoloista tulee sopia erikseen opintosihteerin kanssa (info@circushelsinki.fi). Naperoryhmien oppilailla ei ole korvausmahdollisuutta. Aikuisryhmien oppilaat sekä vauva-, taapero- ja lapsi-vanhempi -ryhmien aikuiset voivat korvata poissaolojaan aamuakrobatiatunneilla tai avoimissa harjoituksissa sunnuntaisin. Korvaaminen tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Tapaturmavakuutus
Alle 20-vuotiaat oppilaat on vakuutettu Fennia Vahinkovakuutus Oy:ssä. Vahinkotapauksessa opettaja antaa oppilaalle mukaan vahinkoilmoituslomakkeen. Lomakkeen voi pyytää myös Circus Helsingin toimistosta, jolloin se lähetetään postitse kotiin. Yli 20-vuotiaat huolehtivat itse vakuutusturvastaan.