Tunti- ja tasokuvaukset

Tasoryhmäohjeesta löydät tarkemman listauksen kullekin tasolle vaadittavista taidoista.

Perheryhmät ja naperoryhmät

Vauva-vanhempi 4–12 kk
Vauva-vanhempi -sirkusharjoituksissa tehdään vauvan tuntoaistia, käsi-silmä-koordinaatiota ja tasapainoa kehittäviä harjoitteita sirkusympäristössä, turvallisessa ja leikkisässä tunnelmassa. Harjoitukset sisältävät elementtejä eri sirkuslajeista (esim. jongleeraus, pariakrobatia, trampoliini), musiikkia ja ilmaisullisia harjoituksia. Tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari on yksi vanhempi ja yksi vauva.

Taapero-vanhempi 1–2 v. ja 1–4 v.
Taapero-vanhempi -tunneilla tutustutaan leikin kautta eri sirkuslajeihin kuten akrobatiaan, trampoliiniin, jongleeraukseen ja tasapainoiluun. Harjoituksissa käytetään myös mm. teatteria, pantomiimia ja musiikkia. Turvallisen ympäristön luominen ja vanhemman ja taaperon vuorovaikutuksen vahvistaminen ohjattujen leikkien kautta on keskeistä. Harjoituksista saa inspiraatiota myös kotona touhuiluun taaperon kanssa! Tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari on yksi vanhempi ja yksi taapero.

Lapsi–vanhempi 3–6 v.
Lapsi-vanhempi -tunnit koostuvat leikkisistä harjoituksista, joiden avulla opetellaan yhdessä ja erikseen monipuolisesti eri sirkuslajeja. Harjoitukset voivat sisältää myös musiikkia, pantomiimia ja teatteria. Tutuksi tulevat niin akrobatia, jongleeraus, ilma-akrobatia, trampoliini kuin tasapainoilulajitkin. Tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari on yksi vanhempi ja yksi lapsi.

Lapsi–vanhempi 6–13 v.
Tällä tunnilla vanhemmat ja lapset pääsevät kokemaan ja tekemään yhdessä eri sirkuslajeja! Tunneilla harjoitellaan akrobatian perusteita sekä vaihdellen eri sirkuslajeja, kuten pariakrobatiaa, ilma-akrobatiaa, trampoliinia, jongleerausta, tasapainoilua ja ilmaisua sekä esiintymistä. Ryhmää ohjaavat kolme eri opettajaa vuoroviikoin, joilla kullakin on oma erikoistumisalueensa.

Naperot 3–6 v.
Naperoiden tunnit painottuvat sirkusaiheisiin leikkeihin ja lattia-akrobatiaan. Tunnilla harjoitellaan esimerkiksi kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa. Tunneilla tutustutaan myös muihin sirkuslajeihin, kuten ilma-akrobatiaan, jongleeraukseen, pariakrobatiaan, trampoliiniin ja nuorallakävelyyn. Kevätkaudella naperoryhmät tekevät myös oman sirkusesityksen kevätjuhliin!

Lasten ja nuorten ryhmät

Perustason ryhmät 7–9 v., 10–12 v. ja 13–18 v. 
Tunnit painottuvat lattia-akrobatiaan. Harjoitukset sisältävät mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa sekä vaihdellen eri sirkuslajeja. Tutuiksi tulevat mm. ilma-akrobatian, jongleerauksen, trampoliinin, pariakrobatian ja nuorallakävelyn perusteet. Lasten- ja nuortenryhmät tekevät vuosittain kevätjuhlaesityksen, jossa pääsevät näyttämään pienen palan vuoden aikana oppimistaan sirkustaidoista.

Keskitason ryhmät 7–9 v. ja 10–12 v. 
Keskitason tunneilla harjoitellaan lattia-akrobatiaa ja sirkuslajeja. Lattia-akrobatiaosuudet sisältävät mm. arabialaisen, puolivoltin, siltakaadon, käsinseisontakuperkeikan ja perhosen harjoittelua. Myös muiden sirkuslajien osaamista syvennetään oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Kevätkaudella ryhmä tekee valitsemastaan lajista oman esityksen kevätjuhliin.

Keski/jatkotason ryhmä Lohikäärmeet 8–12 v.
Keski-/jatkotason Lohikäärmeet harjoittelee kaksi kertaa viikossa 90 minuutin ajan. Ryhmän oppilailla on jo useamman vuoden kokemus sirkusharjoittelusta tai jostain muusta akrobaattisesta lajista. Tunneilla harjoitellaan lattia-akrobatiaa ja sirkuslajeja. Lattia-akrobatiaosuudet sisältävät mm. arabialaisen, siltakaadon, käsinseisontakuperkeikan, perhosen, puolivoltin ja flikin harjoittelua. Myös muiden sirkuslajien osaamista syvennetään oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Kevätkaudella ryhmä tekee valitsemastaan lajista oman esityksen kevätjuhliin.

Jatkotason ryhmät 10–12 v. ja keskitason ryhmät 13–18 v.
Oppilailla on usean vuoden kokemus sirkusharjoittelusta tai jostain muusta akrobaattisesta lajista. Lattia-akrobatiaosuudet sisältävät mm. puolivoltin, flikin, sekä eteen- ja taaksevolttien harjoittelua. Myös muiden sirkuslajien osaamista syvennetään oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Kevätkaudella ryhmä tekee valitsemastaan lajista oman esityksen kevätjuhliin.

Jatkotason ryhmät 13–18 v. 
Jatkotason tunneilla harjoittelevilla on usean vuoden kokemus sirkusharjoittelusta tai jostain muusta akrobaattisesta lajista. Lattia-akrobatiaosuudet sisältävät voltteja, flikkejä, perhosia, etuperhosia sekä usean liikkeen dynaamisia yhdistelmiä (arabi-flikki, arabi-voltti, puolivoltti-voltti, kärrynpyörä-flikki). Myös muiden sirkuslajien osaamista syvennetään oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Kevätkaudella oppilaat tekevät joko pienryhmissä tai kaikki yhdessä valitsemastaan lajista esityksen kevätjuhliin.

Akrobatia ja ilma-akrobatia 13–18 v. 
Ryhmä on suunnattu niille oppilaille, jotka haluavat syventää osaamistaan ilma-akrobatiassa (kangas, köysi, trapetsi ja rengastrapetsi). Tunnilla harjoitellaan staattisia ja dynaamisia liikkeitä sekä näiden yhdistämistä ja omien sarjojen suunnittelua. Osa tunnista käytetään myös lattia-akrobatian harjoitteluun ja kehonhuoltoon. Oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti voidaan myös harjoitella muita sirkuslajeja, esim. käsinseisontaa ja trampoliinia. Kevätkaudella oppilaat tekevät joko pienryhmissä tai kaikki yhdessä valitsemastaan lajista esityksen kevätjuhliin.

Trampoliini 10–16 v.
Trampoliinitunneilla käytössä on kaksi kilpatrampoliinia ja alastulomonttu. Perustason tunneilla opeteltavia liikkeitä ovat esimerkiksi istumaan, selälle ja mahalle sekä kerävoltti eteen ja taakse. Perustason tunneille osallistuakseen ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta akrobaattisista lajeista. Keski- ja jatkotason trampoliinitunneilla tehdään haastavampia trampoliinihyppyjä, kuten voltteja kierteellä, taitto- ja suoravoltteja sekä tuplavoltteja. Tunnilla olisi syytä osata korkeiden perushyppyjen lisäksi ”set up”, ”flying” ja voltit verkolla.

Espanjankieliset ryhmät

Acrobacias y Circo en Español, familia
Clases en español para niños de 3 a 6 años de edad acompañados por un adulto. Practicaremos habilidades básicas de locomoción y figuras básicas de gimnasia (rueda, volteretas, parada de manos, etc.) Además, malabarismo, acrobacias en dúo, trampolín entre otros en un ambiente lúdico y de mucha entretención. (No es necesario saber español.)

Acrobatics and circus in Spanish, family group
Our classes are held in Spanish for children from 3 to 6 years of age, accompanied by an adult. We practice basic locomotion skills and basic gymnastic figures (headstand, cartwheels, handstand, etc.) In addition, there is juggling, acrobatics in duo, trampoline amongst others in a playful and entertaining environment. (It is not necessary to know Spanish.)

Acrobacias y Circo en Español, niños(as)
Clases en español para niños mayores de 6 años donde se profundiza en diversas áreas del circo con énfasis en la técnica y habilidades más avanzadas. Además, se incluye pantomima, danza y clown como parte del programa. (Es necesario saber español.)

Acrobatics and circus in Spanish, 6–13 years
Classes in Spanish for children over 6 years of age, where they delve into different areas of the circus with an emphasis on technique and more advanced skills. It also includes pantomime, dance and clown as part of the program. (It is necessary to know Spanish.)

Ruotsinkielinen ryhmä

Akrobatik och cirkus (nybörjare)
På svenska gruppens akrobatik och cirkus lektioner läggs stor fokus på rörlighet och akrobatik utan redskap. Under lektionerna övas bland annat kullerbyttor, hjulningar och handstående. Dessutom får eleverna bekanta sig med cirkusgrenar så som luftakrobatik, jonglering, parakrobatik, trampolin och balansövningar. Under vårterminen får eleverna till uppgift att göra ett cirkusnummer till vårfesten. Eleverna får själva välja vad för cirkusgren de vill framföra.

Aikuisten ryhmät

Akrobatia ja sirkus
Akrobatia- ja sirkus -ryhmiä on niin perus- keskitaso- kuin jatkotasollekin (ks. ohjeet tasoryhmistä). Tunneilla keskitytään lattia-akrobatiaan ja eri sirkuslajeihin (mm. trampoliini, airtrack, jongleeraus, ilma-akrobatia, nuorallakävely, hyppynaru) oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tasomäärittely on suuntaa-antava ja opettajat mukauttavat ryhmän harjoitteiden vaikeustason ryhmän oppilaiden keskimääräisen tason mukaan. Myös kehonhuolto- ja voimaharjoittelu on tärkeä osa tuntia.

Pariakrobatia
Pariakrobatiatunneilla harjoitellaan erilaisia staattisia ja dynaamisia pariakrobatialiikkeitä: vaakoja, pyörityksiä, heittoja ja nostoja. Harjoituksissa käydään läpi myös pariakrobatian kannalta tärkeitä yksilö- ja voimaharjoituksia. Tunneille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti oman parin kanssa, mutta jos tulet ryhmään ilman paria, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä toimistoon info@circushelsinki.fi.

Akrobatia ja ilma-akrobatia
Tunneilla harjoitellaan kankaalla, köydellä, trapetsilla ja rengastrapetsilla staattisia ja dynaamisia liikkeitä sekä näiden yhdistelmiä. Lisäksi tunneilla harjoitellaan lattia-akrobatiaa sekä vaihtelevasti eri sirkuslajeja ryhmän kiinnostuksen mukaisesti. Myös kehonhuolto- ja voimaharjoittelu on tärkeä osa tuntia. Perustason tunneilla ei vaadita aiempaa kokemusta ilma-akrobatiasta. Keskitason tunneilla olisi hyvä osata kiivetä sujuvasti kankaalla ja köydellä, ”sammakko”, sekä trapetsilla polvitaipeista roikkuminen ja istumaan nousu.

llma-akrobatia: köysi ja kangas
Kankaan ja köyden tunneilla harjoitellaan staattisia ja dynaamisia liikkeitä sekä näiden yhdistelmiä. Keskitason tunnilla olisi syytä osata sujuvasti peruskiipeämiset sekä staattisista asennoista ainakin ”sammakko” ja ”sakset”. Jatkotason tunnilla edellytetään pitkää harrastustaustaa ja hyvää perustekniikkaa. Opetus tapahtuu pääosin köydellä, mutta liikkeitä on mahdollista halutessaan harjoitella myös kankaalla.

Käsinseisonta 
Tunneilla harjoitellaan hyvää käsinseisonta-asentoa, erilaisia nousuja käsinseisontaan, käsinseisonnassa pysymistä sekä näihin liittyviä voima- ja notkeusliikkeitä. Perustason tunneilla ei vaadita aiempaa harrastuneisuutta akrobaattisesta lajista, mutta kehonhallinnan aiemmasta harjoittelusta on hyötyä. Tunneilla harjoitellaan mm. päälläseisontaa, käsinseisontaa tuettuna ja erilaisia ylösnousuja käsinseisontaan. Keskitason tunnilla oppilaan tulee hallita päälläseisonta, käsinseisontakuperkeikka ja muutama askel käsinkävelyä. Tunneilla harjoitellaan mm. erilaisia käsinseisonta-asentoja ja käsinseisontaa tapeilla. Jatkotason tunnilla olisi hyvä osata seistä käsillä ilman tukea noin viiden sekunnin ajan ja nousta ilman apua käsinseisontatapeille. Jatkotason tunneilla syvennetään käsinseisontatekniikkaa ja tutustutaan myös yhden käden käsinseisontaan.

Trampoliini
Trampoliinitunneilla käytössä on kaksi kilpatrampoliinia ja alastulomonttu. Perustason tunneilla opeteltavia liikkeitä ovat esimerkiksi istumaan, selälle ja mahalle sekä kerävoltti eteen ja taakse. Perustason tunneille osallistuakseen ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta akrobaattisista lajeista. Keski- ja jatkotason trampoliinitunneilla tehdään haastavampia trampoliinihyppyjä, kuten voltteja kierteellä, taitto- ja suoravoltteja sekä tuplavoltteja. Tunnilla olisi syytä osata korkeiden perushyppyjen lisäksi ”set up”, ”flying” ja voltit verkolla.

Aamuakrobatia
Aamuakrobatia on avoimen tason tunti. Tunnin sisältöön kuuluu alkulämmittely, voima- ja liikkuvuusharjoituksia sekä lattia-akrobatialiikkeiden harjoittelua (esim. kuperkeikat, päälläseisonta, käsinseisonta, kärrynpyörät jne.). Helpotamme ja vaikeutamme harjoituksia tarpeen mukaan. Aamuakrobatiaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Osallistuminen tapahtuu kertamaksulla tai sarjakortilla.