Tunti- ja tasokuvaukset

Tasoryhmäohjeesta näet tarkemman listauksen kullekin tasolle vaadittavista taidoista.

Perheryhmät ja naperoryhmät

Vauva-vanhempi 4–12 kk
Vauva-vanhempi -sirkusharjoituksissa tehdään vauvan tuntoaistia, käsi-silmä-koordinaatiota ja tasapainoa kehittäviä harjoitteita sirkusympäristössä, turvallisessa ja leikkisässä tunnelmassa. Harjoitukset sisältävät elementtejä eri sirkuslajeista (esim. jongleeraus, pariakrobatia, trampoliini), musiikkia ja ilmaisullisia harjoituksia. Tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari on yksi vanhempi ja yksi vauva.

Taapero-vanhempi 1–2 v., 1–3 v. ja 2 v.
Taapero-vanhempi -tunneilla tutustutaan leikin kautta eri sirkuslajeihin kuten akrobatiaan, trampoliiniin, jongleeraukseen ja tasapainoiluun. Harjoituksissa käytetään myös mm. teatteria, pantomiimia ja musiikkia. Turvallisen ympäristön luominen ja vanhemman ja taaperon vuorovaikutuksen vahvistaminen ohjattujen leikkien kautta on keskeistä. Harjoituksista saa inspiraatiota myös kotona touhuiluun taaperon kanssa! Tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari on yksi vanhempi ja yksi taapero.

Lapsi–vanhempi 3–5 v.
Lapsi-vanhempi -tunnit koostuvat leikkisistä harjoituksista, joiden avulla opetellaan yhdessä ja erikseen monipuolisesti eri sirkuslajeja. Samalla lapsen motoriset perustaidot kehittyvät monipuolisesti. Harjoitukset voivat sisältää myös musiikkia, pantomiimia ja teatteria. Tutuksi tulevat niin akrobatia, pariakrobatia, jongleeraus, ilma-akrobatia, trampoliini kuin tasapainoilulajitkin. Tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari on yksi vanhempi ja yksi lapsi.

Lapsi–vanhempi 6–12 v.
Tällä tunnilla vanhemmat ja lapset pääsevät kokemaan ja tekemään yhdessä eri sirkuslajeja! Tunneilla harjoitellaan akrobatian perusteita sekä vaihdellen eri sirkuslajeja, kuten pariakrobatiaa, ilma-akrobatiaa, trampoliinia, jongleerausta, tasapainoilua ja ilmaisua sekä esiintymistä. Ryhmää ohjaavat kolme eri opettajaa vuoroviikoin, joilla kullakin on oma erikoistumisalueensa.

Naperot 4–5 v., 5–6 v. ja 6–7 v.
Naperoiden tunnit painottuvat sirkusaiheisiin leikkeihin ja lattia-akrobatiaan, joiden avulla lapset motoriset taidot kehittyvät monipuolisesti. Tunnilla harjoitellaan esimerkiksi kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa. Tunneilla tutustutaan myös muihin sirkuslajeihin, kuten ilma-akrobatiaan, jongleeraukseen, pariakrobatiaan, trampoliiniin ja nuorallakävelyyn. Kevätkaudella naperoryhmät tekevät myös oman sirkusesityksen kevätjuhliin!

Lasten ja nuorten ryhmät

Perustason ryhmät 7–9 v., 10–12 v. ja 13–18 v. 
Perustason tunnit painottuvat lattia-akrobatiaan. Harjoitukset sisältävät mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa sekä vaihdellen eri sirkuslajeja ja ilmaisu- ja esiintymisharjoituksia. Tutuiksi tulevat mm. ilma-akrobatian, jongleerauksen, trampoliinin, pariakrobatian ja nuorallakävelyn perusteet. Lasten- ja nuortenryhmät tekevät vuosittain kevätjuhlaesityksen, jossa pääsevät näyttämään pienen palan vuoden aikana oppimistaan sirkustaidoista.

Keskitason ryhmät 7–9 v., 7–10 v., 9–12 v. ja 10–12 v. 
Keskitason tunneilla harjoitellaan lattia-akrobatiaa ja sirkuslajeja. Lattia-akrobatiaosuudet sisältävät mm. arabialaisen, puolivoltin, siltakaadon, käsinseisontakuperkeikan ja perhosen harjoittelua. Myös muiden sirkuslajien osaamista syvennetään oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Oppilaat harjoittelevat myös ilmaisua ja esiintymistä, ja kevätkaudella ryhmä tekee valitsemassaan lajissa oman esityksen kevätjuhliin. Kaksi kertaa viikossa harjoittelevissa ryhmissä edetään nopeammin pidemmän treeniajan ansiosta ja oppilaat pääsevät tekemään enemmän omia lajeja ja esiintymisharjoituksia.

Jatkotason ryhmät 9–12 v., 10–12 v. ja keskitason ryhmät 11–15 v. ja 13–18 v.
Oppilailla on usean vuoden kokemus sirkusharjoittelusta tai jostain muusta akrobaattisesta lajista. Lattia-akrobatiaosuudet sisältävät mm. puolivoltin, flikin sekä eteen- ja taaksevolttien harjoittelua. Myös muiden sirkuslajien osaamista syvennetään oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Oppilaat harjoittelevat myös ilmaisua ja esiintymistä, ja kevätkaudella ryhmä tekee valitsemassaan lajissa oman esityksen kevätjuhliin. Kaksi kertaa viikossa harjoittelevissa ryhmissä edetään nopeammin pidemmän treeniajan ansiosta ja oppilaat pääsevät tekemään enemmän omia lajeja ja esiintymisharjoituksia.

Jatkotason ryhmät 13–18 v. 
Nuorten jatkotason tunneilla harjoittelevilla on usean vuoden kokemus sirkusharjoittelusta tai jostain muusta akrobaattisesta lajista. Lattia-akrobatiaosuudet sisältävät mm. voltteja, flikkejä, perhosia, etuperhosia sekä usean liikkeen dynaamisia yhdistelmiä, kuten arabi-flikki, arabi-voltti, puolivoltti-voltti, kärrynpyörä-flikki. Myös muiden sirkuslajien osaamista syvennetään oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Oppilaat harjoittelevat myös ilmaisua ja esiintymistä, ja kevätkaudella oppilaat tekevät joko pienryhmissä tai kaikki yhdessä valitsemassaan lajissa esityksen kevätjuhliin.

Trampoliini 10–15 v.
Trampoliinitunneilla käytössä on kaksi kilpatrampoliinia ja alastulomonttu. Perustason tunneilla opeteltavia liikkeitä ovat esimerkiksi istumaan, selälle ja mahalle sekä kerävoltti eteen ja taakse. Perustason tunneille osallistuakseen ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta akrobaattisista lajeista. Keski- ja jatkotason trampoliinitunneilla tehdään haastavampia trampoliinihyppyjä, kuten voltteja kierteellä, taitto- ja suoravoltteja sekä tuplavoltteja. Tunnilla olisi syytä osata korkeiden perushyppyjen lisäksi ”set up”, ”flying” ja voltit verkolla.

Espanjan- ja englanninkieliset ryhmät

Acrobacias y Circo en Español, familia
Clases en español para niños de 3 a 6 años de edad acompañados por un adulto. Practicaremos habilidades básicas de locomoción y figuras básicas de gimnasia (rueda, volteretas, parada de manos, etc.) Además, malabarismo, acrobacias en dúo, trampolín entre otros en un ambiente lúdico y de mucha entretención. (No es necesario saber español.)

Acrobatics and circus in Spanish, family group
Our classes are held in Spanish for children from 3 to 6 years of age, accompanied by an adult. We practice basic locomotion skills and basic gymnastic figures (headstand, cartwheels, handstand, etc.) In addition, there is juggling, acrobatics in duo, trampoline among others in a playful and entertaining environment. (It is not necessary to know Spanish.)

Acrobacias y Circo en Español i Ingles, niños(as)
Clases en español i ingles para niños mayores de 7 años donde se profundiza en diversas áreas del circo con énfasis en la técnica y habilidades más avanzadas. Además, se incluye pantomima, danza y clown como parte del programa. (Es necesario saber español o inglés.)

Acrobatics and circus in Spanish and English, 7–12 years
Classes in Spanish and English for children over 7 years of age, where they delve into different areas of the circus with an emphasis on technique and more advanced skills. It also includes pantomime, dance and clown as part of the program. (It is necessary to know Spanish or English.)

Ruotsinkielinen ryhmä

Akrobatik och cirkus, 7–12 år
På svenska gruppens akrobatik- och cirkuslektioner betonas akrobatik eftersom det är basen för de flesta andra cirkusgrenarna. Under lektionerna övas bland annat kullerbyttor, hjulningar och handstående. Utöver akrobatik har eleverna också olika kreativitets- och scenkonstövningar och under terminens lopp provar de på många cirkusgrenar så som luftakrobatik, jonglering, parakrobatik, trampolin och balansövningar. På skolans vårfest uppträder eleverna med en egen föreställning.

Aikuisten ryhmät

Akro ja sirkus sekä Akro
Akro ja sirkus -ryhmiä on niin perus-, keski- kuin jatkotasollekin (kts. tasoryhmäohje). Tunneilla harjoitellaan akrobatiaa permannolla, airtrackillä ja trampoliinilla sekä sirkuslajeja kuten jongleeraus, ilma-akrobatia, nuorallatanssi, pariakrobatia ja pyramidit ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Tasomäärittely on suuntaa-antava ja opettajat mukauttavat ryhmän harjoitteiden vaikeustason ryhmän oppilaiden keskimääräisen tason mukaan. Myös kehonhuolto- ja voimaharjoittelu on tärkeä osa tuntia. Akro-ryhmissä keskitytään pääsääntöisesti akrobatiaharjoitteluun ja sirkuslajit ovat pienemmässä osassa tunteja.

Pariakrobatia
Pariakrobatiatunneilla harjoitellaan erilaisia staattisia ja dynaamisia pariakrobatialiikkeitä: vaakoja, pyörityksiä, heittoja ja nostoja. Harjoituksissa käydään läpi myös pariakrobatian kannalta tärkeitä yksilö- ja voimaharjoituksia. Perustason tunneilla ei vaadita aiempaa kokemusta akrobatiasta, mutta kehonhallinnan aiemmasta harjoittelusta on hyötyä. Keski-/jatkotason tunneilla olisi hyvä osata pariakrobatian perusteet kuten eri asentoja lentokoneessa ja hartioilla seisominen. Lisäksi lentäjän tulisi hallita käsinseisonta. Keski-/jatkotason tunneilla harjoitellaan erilaisia staattisia ja dynaamisia edistyneemmän tason pariakrobatialiikkeitä kuten ”hand to hand” ja ”foot to hand” -liikkeitä sekä koreografisia liikesarjoja.

Pariakrobatiatunneille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti oman parin kanssa, mutta jos tulet ryhmään ilman paria, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä toimistoon info@circushelsinki.fi.

Akrobatia ja ilma-akrobatia
Tunneilla harjoitellaan kankaalla, köydellä, trapetsilla ja rengastrapetsilla staattisia ja dynaamisia liikkeitä sekä näiden yhdistelmiä. Lisäksi tunneilla harjoitellaan lattia-akrobatiaa sekä vaihtelevasti eri sirkuslajeja ryhmän kiinnostuksen mukaisesti. Myös kehonhuolto- ja voimaharjoittelu on tärkeä osa tuntia. Perustason tunneilla ei vaadita aiempaa kokemusta lattia-akrobatiasta tai ilma-akrobatiasta. Keskitason tunneilla olisi hyvä osata lattia-akrobatian perusteet: kuperkeikat eteen ja taakse, käsilläseisontakuperkeikka ja kärrynpyörät. Ilma-akrobatiasta tulisi hallita jo kankaalla ja köydellä sujuvasti kiipeäminen, sekä staattiset perustempput kuten ”sammakko”, ”sakset” ja nilkkasolmu sekä trapetsilla polvitaipeista roikkuminen, istumaan nousu sujuvasti ja perusliikkeet kuten ”tähti”, ”enkeli” ja ”linnunpesä”. Lisäksi oppilaan tulisi pystyä tekemään ilmalajeissa muutaman liikkeen sarjoja.

llma-akrobatia: köysi ja kangas
Köyden ja kankaan tunneilla tehdään staattisia ja dynaamisia harjoitteita, swingejä ja pudotuksia sekä yhdistellään niitä. Keskitason tunnilla tulisi osata sujuvasti peruskiipeämiset sekä staattisista asennoista ainakin ”sammakko” ja ”sakset”. Jatkotasolla tehtävät harjoitteet ja sarjat vaativat hyvän perustekniikan ja pitkän harrastustaustan. Opetus tapahtuu pääosin köydellä, mutta liikkeitä on mahdollista halutessaan harjoitella myös kankaalla.

Käsinseisonta 
Käsinseisontatunneilla harjoitellaan erilaisia käsinseisonta-asentoja, nousuja käsinseisontaan ja käsinseisonnassa pysymistä sekä tehdään käsinseisontaa kehittäviä tekniikka-, voima- ja liikkuvuusharjoituksia. Perustason tunneilla ei vaadita aiempaa harrastuneisuutta akrobaattisesta lajista, mutta kehonhallinnan aiemmasta harjoittelusta on hyötyä. Tunneilla harjoitellaan mm. päälläseisontaa, käsinseisontaa tuettuna ja erilaisia ylösnousuja käsinseisontaan. Keskitason tunnilla oppilaan tulee hallita päälläseisonta, käsinseisontakuperkeikka, muutama askel käsinkävelyä ja käsinseisonta kepeillä avustettuna. Tunneilla harjoitellaan mm. erilaisia käsinseisonta-asentoja ja käsinseisontaa kepeillä. Jatkotason tunnilla olisi hyvä osata seistä käsillä ilman tukea noin viiden sekunnin ajan ja nousta ilman apua käsinseisontakepeille. Jatkotason tunneilla syvennetään käsinseisontatekniikkaa ja tutustutaan myös yhden käden käsinseisontaan.

Trampoliini
Trampoliinitunneilla käytössä on kaksi kilpatrampoliinia ja alastulomonttu. Perustason tunneilla opeteltavia liikkeitä ovat esimerkiksi istumaan, selälle ja mahalle sekä kerävoltti eteen ja taakse. Perustason tunneille ei vaadita aikaisempaa kokemusta akrobaattisista lajeista. Keski- ja jatkotason trampoliinitunneilla tehdään haastavampia trampoliinihyppyjä, kuten voltteja kierteellä, taitto- ja suoravoltteja sekä tuplavoltteja. Tunnilla olisi syytä osata korkeiden perushyppyjen lisäksi ”set up”, ”flying” ja voltit verkolla.

Aamuakrobatia
Aamuakrobatia on avoimen tason tunti. Tunnin sisältöön kuuluu alkulämmittely, voima- ja liikkuvuusharjoituksia sekä lattia-akrobatialiikkeiden harjoittelua. Harjoituksia helpotetaan ja vaikeutetaan tarpeen mukaan. Aamuakrobatiaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Osallistuminen tapahtuu kertamaksulla tai sarjakortilla.  Aamuakrobatia toimii myös aikuisten poissaolojen korvauskertana.