Tietoja Circus Helsingistä

CIRCUS HELSINKI

Circus Helsinki on aatteellinen yhdistys, jonka toiminnanjohtaja Martina Linder perusti vuonna 2001. Vuonna 2016 Circus Helsinki täyttää 15 vuotta. Yhdistyksen aate on pysynyt samana koko ajan. Se on kasvanut seitsemän oppilaan ryhmästä Suomen suurimmaksi sirkuskouluksi. Oppilaita on 970 (vuonna 2017). Koulun toimistossa työskentelee neljä päätoimista työntekijää sekä yksi osa-aikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä. Tuntiopettajia on 28. Hallituksessa on kuusi jäsentä. Koululla on 700 m2:n harjoitustilat ja 300 m2:n toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Helsingin Suvilahdessa.

TAVOITTEEMME

Tavoitteemme on luoda mahdollisimman hyvät puitteet sirkustaiteen harrastamiseksi. Kannustava ilmapiiri, sirkukseen soveltuva harjoitustila ja laadukas opetus ovat tämän tavoitteen peruspilareita. Lisäksi tavoitteemme on, että sirkustaide tavoittaa mahdollisimman monia esitysten muodossa. Esityskäyttöön soveltuva tila ja aktiivinen sirkustaiteilijoiden ja nuorten sirkusharrastajien verkosto tekevät tämän mahdolliseksi.

OPETUS

Koulu antaa sirkustaiteen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Koulu kuuluu valtiontuen piiriin. Opetuslajit ovat lattia-akrobatia, pariakrobatia, käsinseisonta, trampoliinihypyt, kiinalainen tolppa, ilma-akrobatia ja jongleeraus. Koulu antaa opetusta päivittäin aamusta iltaan, lyhyttä kesätaukoa lukuun ottamatta. Tämän lisäksi järjestetään leirejä ja intensiivikursseja. Kursseilla tarjotaan myös lajeja, joita ei opeteta lukujärjestyksen mukaisilla viikkotunneilla, mm. nuorallakävelyä ja klovneriaa.

Opetusta annetaan kaikenikäisille, mutta pääpaino on kouluikäisissä lapsissa ja nuorissa sekä nuorissa aikuisissa. Opetuskielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja espanja. Koululla on myös nuorten esiintyvä ryhmä, joka harjoittelee muita oppilaita enemmän ja jonka opetukseen kuuluu esiintymiskokemuksen kartuttaminen.

ESITYSTOIMINTA

Circus Helsingin esiintyvä ryhmä tekee joka vuosi vähintään yhden koko illan esityksen. Sitä esitetään koulun omassa salissa, tilauksesta muissa tiloissa ja useimmiten myös ulkomaisilla festivaaleilla. Ryhmä esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa keskimäärin 60 kertaa vuodessa. Esityksiä on palkittu festivaaleilla sekä Suomessa että ulkomailla. Opetusministeriö on nimennyt Circus Helsingin esiintyvän ryhmän Nuori Kulttuuri -lähettilääksi.

Circus Helsingin tilassa järjestetään 2 Open Stage -iltaa vuodessa. Yksi ystävänpäivän teemalla alkuvuodesta ja toinen syksyllä Halloween-teemalla. Open stage -illoissa esiintyy sekä sirkusharrastajia että alan ammattilaisia. Satunnaisesti tilassa esitetään myös ulkomaisia vierasesityksiä. Sirkusteemaisia yksityistilaisuuksia pidetään 5–10 kertaa vuodessa. Taiteen perusopetukseen kuuluvat oppilaat, eli pääosin kouluikäiset harrastajat, esiintyvät vuosittain koulun kevätjuhlissa toukokuussa. Cirkus Helsinki järjestää myös säännöllisesti kesäisin kansainvälisiä nuorisosirkusfestivaaleja.

TOIMINNAN RAHOITUS

Koulun menoista 27 prosenttia rahoitetaan valtiolta ja kunnalta saaduilla tuilla. Lukukausimaksut kattavat 46 prosenttia ja loput saadaan mm. leiri-, esitys- ja vuokratuotoista.

TILAN MUUT KÄYTTÄJÄT

Päiväsaikaan tila on pääsääntöisesti sirkusammattilaisten harjoituskäytössä. Tilassa annetaan opetusta myös vieraileville ryhmille (esim. koululuokat, yritykset, cheerleaderit, tanssiryhmät ja jalkapalloilijat). Lisäksi Circus Helsinki toimii yhteistyössä mm. Parkour Akatemian, Helsingin kaupungin liikuntatoimen, espanjankielisen Cirko Criollon ja pietarilaisen nuorisosirkusryhmä Upsalan kanssa.