Tuntikuvaukset

3-6 -vuotiaiden napero-ryhmät sekä 7-9-vuotiaiden ryhmät ovat tasoltaan avoimia. Opettajat ottavat opetuksessaan huomioon oppilaan tason, ja tarvittaessa vaikeuttavat tai helpottavat harjoituksia.

Yli 9-vuotiaiden lasten sekä aikuisten tunnit on jaettu tasoryhmiin. Tasomäärittely on suuntaa-antava ja opettajat mukauttavat ryhmän harjoitteiden vaikeustason ryhmän oppilaiden keskimääräisen tason mukaan. Tarvittaessa opettajat vaikeuttavat tai helpottavat harjoituksia. Tarvittaessa opettaja voi myös ehdottaa oppilaalle toisen tasoista tuntia.

Perustasolla opetetaan sirkuslajien perusteita tavalla, jolla oppilaan valmiudet tehdä vaikeampia harjoituksia paranevat. Sirkusharjoittelu on usein parasta aloittaa perusteiden harjoittelusta, eikä perusteita toisaalta myöskään voi koskaan harjoitella liikaa. Vahva perustekniikka on edellytys turvalliseen harjoitteluun keski- ja jatkotason tunneilla. Mikäli oppilas käy tunnilla kerran viikossa, on suositeltavaa harjoitella perustasolla useampi vuosi.

Keskitason tunneille voi siirtyä, kun kokee hallitsevansa perustason harjoitukset hyvin ja kaipaa enemmän haasteita. Jatkotason tunneilla harjoittelevilla on usean vuoden kokemus sirkusharjoittelusta tai jostain muusta akrobaattisesta lajista. Käsinseisonta- ja ilma-akrobatiatuntien kuvauksissa näkyy tarkemmat vaatimukset kyseiselle tasolle.
 

Vauva-vanhempi 4-24 kk
Vauva-vanhempi-sirkusharjoitukset ovat leikintäyteisiä tunteja, joissa tehdään esimerkiksi vauvan tuntoaistia ja käsi-silmä-koordinaatiota ja perusliikemalleja kehittäviä harjoitteita. Harjoitteet eivät ole kovin rasittavia ja tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari olisi yksi vanhempi ja yksi vauva.

Vanhempi-lapsi
Vanhempi-lapsi -sirkustunnilla sirkusharjoitukset ovat leikkisiä harjoituksia, joiden avulla opetellaan yhdessä ja erikseen eri sirkuslajeja. Harjoitteet eivät ole fyysisesti kovin rasittavia ja tunti on suunniteltu niin, että harjoittelupari olisi yksi vanhempi ja yksi lapsi. Lasten ikää ei ole rajattu, mutta lapset tässä ryhmässä ovat yleensä alle kouluikäisiä.

Naperot – 3-6 v.
Tunnit ovat leikkimielisiä ja lattia-akrobatiaan (tunnilla harjoitellaan esimerkiksi kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa) painottuvia. Tunneilla tutustutaan myös muihin sirkuslajeihin (esimerkiksi ilma-akrobatia, jongleeraus, pariakrobatia, trampoliini ja nuorallakävely).

Circo Criollo
Espanjankieliset tunnit ovat leikkimielisiä ja lattia-akrobatiaan (tunnilla harjoitellaan esimerkiksi kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsilläseisontaa) painottuvia. Tunneilla tutustutaan myös muihin sirkuslajeihin (esimerkiksi ilma-akrobatia, jongleeraus, pariakrobatia, trampoliini ja nuorallakävely).

Akrobatia ja muut sirkuslajit (lukujärjestyksessä ”akro ja sirkus”)
Tunneilla harjoitellaan parantamalla voimaa, notkeutta, tasapainoa ja koordinaatiokykyä. Tunnit painottuvat lattia-akrobatiaan (tunnilla harjoitellaan esimerkiksi kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsinseisontaa) ja tunneilla tutustutaan myös muihin sirkuslajeihin (esimerkiksi ilma-akrobatia, jongleeraus, pariakrobatia, trampoliini ja nuorallakävely).

Ilma-akrobatia
Tunneilla harjoitellaan vertikaaliköyden tekniikoita. Liikkeitä on mahdollista halutessaan harjoitella myös kankaalla. Keskitason tunnilla olisi syytä osata sujuvasti peruskiipeämiset, ”sammakko” ja ”sakset”. Jatkotason tunnilla edellytetään pitkää harrastustaustaa ja hyvää perustekniikkaa. Muiden ilma-akrobatiavälineiden opetus järjestetään kurssimuotoisesti.

Käsinseisonta
Tunneilla tehdään käsinseisontaa kehittäviä voima-, tekniikka- ja liikkuvuusharjoituksia. Keskitason tunnilla oppilaan tulee hallita käsinseisontakuperkeikka ja käsilläkävely. Jatkotason tunnilla olisi syytä osata käsinseisonta ilman tukea noin 20 sekunnin ajan ja nousu käsinseisontatapeille.

Trampoliini
Tunneilla tehdään paljon trampoliinihyppyjä kilpatrampoliineilla. Käytössä on myös alastulomonttu ja patjoja. Keski- ja jatkotason tunnilla olisi syytä osata korkeiden perushyppyjen lisäksi ”set up”, ”flying” ja voltit verkolla.

Aamuakrobatia
Aamuakrobatia on avoimen tason tunti. Tunnin sisältöön kuuluu alkulämmittely, voima- ja liikkuvuusharjoituksia sekä lattia-akrobatialiikkeiden harjoittelua (esim. kuperkeikat, madot, kärrynpyörät jne.). Helpotamme ja vaikeutamme harjoituksia tarpeen mukaan. Aamuakrobatiaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen, vaan tunnille voi tulla myös kertamaksulla tai sarjakortilla (hinnasto).