fbpx

4710 Cirkus på svenska: Enhörningarna (7–12-v.)

På svenska gruppens akrobatik- och cirkuslektioner betonas akrobatik eftersom det är basen för de flesta andra cirkusgrenarna. Under lektionerna övas bland annat kullerbyttor, hjulningar och handstående. Utöver akrobatik har eleverna också olika kreativitets- och scenkonstövningar och under terminens lopp provar de på många cirkusgrenar så som luftakrobatik, jonglering, parakrobatik, trampolin och balansövningar. På skolans vårfest uppträder eleverna med en egen föreställning.

Class Filter

Filter class by days: